Preskočiť na obsah
Development

Investičné apartmány Alexandra

Pripravujeme ďalší projekt zameraný na investičné apartmány pre dlhodobé aj krátkodobé ubytovanie. Ide o krásne nové 2-izbové apartmány v nami realizovanom projekte "ALEXANDRA" na Dlhých honoch v Poprade.

V objekte vznikne 12 apartmánov s rozlohou od 36 do 45 m2, ktoré sú navrhnuté tak, aby ich bolo možné využívať ako na bývanie tak aj na ponuku krátkodobého ubytovania, ktorým si majitelia vďaka turisticky vyhľadávanej lokalite týchto apartmánov dokážu podstatne zvýšiť ich výnos.

Lokalita:
blízko OC MAX v Poprade
Počet podlaží:
2
Energetická trieda:
A0
Parkovanie:
priamo pri objekte
Začiatok výstavby:
September 2022
Plánovaná kolaudácia:
Jún 2024
ikona-projekty-zlata1
Apartmány
ikona-projekty-zlata2
Parkovanie
ikona-projekty-zlata4
Top lokalita
alexandra-3-edit
alexandra-2-edit
alexandra-1-edit

Podpora firiem vo verejnom obstarávaní

Na Slovensko už roky prúdia obrovské finančné zdroje v podobe fondov a grantov z viacerých európskych programov. Žiaľ, k veľmi veľkej časti z nich sa prostredníctvom verejných zákaziek dostávajú len “veľkí hráči”, nadnárodné koncerny či rôzne korporácie. Zisky z týchto zákaziek tak automaticky odchádzajú mimo našu krajinu alebo sú rozdistribuované len veľmi nerovnomerne.

V rámci skupiny BizPartner Group poskytujeme podporu malým a stredným slovenským firmám a podnikateľom, ktorí majú záujem uchádzať sa a realizovať verejné zákazky, no na ich realizáciu im chýbajú finančné zdroje, personálne kapacity a referencie.

Kontaktujte nás

Pre viac informácií ohľadom našich služieb, aktuálnych možností investovania alebo spolupráce nás neváhajte kontaktovať.
Alebo nás kontaktujte priamo telefonicky

Slovensko

Office Bratislava
Podkolibská 2947/24A
831 01 Bratislava
Office Poprad
Dlhé hony 5031/6
058 01 Poprad

Česká republika

Office Praha
Plynární 1617
Budova Visionary
170 00 Praha 7

Nemecko / Rakúsko

Office Berlin
Augsburger Str. 33
107 89 Berlin
Spoločnosť BizPartner Investments, j. s. a., so sídlom na Dlhé hony 5031/6, Poprad 058 01, IČO: 53 095 731 (ďalej len „Fond“) je registrovaným samosprávnym alternatívnym investičným fondom. Akcie Fondu je možné distribuovať len profesionálnym investorom (§ 8a ods. 2 až 7 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch, v znení neskorších predpisov) a za podmienok uvedených v § 31d zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní, v znení neskorších predpisov, aj kvalifikovanému investorovi, ktorého výška investície do takéhoto fondu je aspoň 100 000 eur. Hodnota investície do Fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť takto pôvodne investovanej sumy. S investíciou do Fondu je spojené riziko straty investície. Fond nepodlieha dohľadu Národnej banky Slovenska.