Preskočiť na obsah
Slovenčina - Slovensko

Investujte bezpečne s výnosom 9,1 % ročne.

Dlhopisy zaistené nehnuteľnosťami s mesačne vyplácaným výnosom.
Investujte už od 5 000 €.
Overené investormi. Pozrieť recenzie
Koľko chcete vložiť:
Koľko chcete vložiť
20 000
20 000
My vám vyplatíme
Každý mesiac vám vyplatíme:
Každý mesiac
-
Celkom za dobu viazanosti vám vyplatíme:
Za celé obdobie
-
Sumy sú uvedené pred zdanením. Dňa 22.7.2026 vám celú investovanú sumu vrátime.
Overené investormi. Pozrieť recenzie
invest-chlap-do-bannera-NOVY2

Ručenie nehnuteľnosťami

Za vydané dlhopisy ručíme konkrétnymi nehnuteľnosťami, založenými priamo v prospech našich investorov, a nie všeobecným majetkom, projektami či víziami, ktorých hodnota môže byť v čase premenlivá a ťažko uchopiteľná.

Garantovaný výnos

Fixný výnos vo výške 9,1 % ročne je garantovaný a nezávislý od vývoja cien nehnuteľností či inflácie.

Pravidelné vyplácanie

Pravidelne každý mesiac vám priamo na váš bankový účet vyplatíme už zdanený čistý výnos. Na svoje výnosy tak nebudete musieť čakať roky ani mesiace.

Bez poplatkov

Investíciou s nami neplatíte žiadne vstupné, prevádzkové ani výstupné poplatky. Peniaze budete zhodnocovať okamžite, bez zbytočných nákladov.

Pre viac informácií alebo záujme investovať nás kontaktujte

Samuel Pavličko

  +421 948 412 360

samo-1

Skúsenosti našich investorov

O nás

Obchodom s nehnuteľnosťami sa v rámci skupiny BizPartner Group venujeme už viac ako 15 rokov. Za ten čas sme v tejto oblasti vyvinuli obchodný model, vďaka ktorému s nehnuteľnosťami obchodujeme nielen bezpečne, ale aj nadštandardne výnosne. Pre pokrytie dopytu a dlhodobo rastúceho objemu obchodov, spolupracujeme aj s externými investormi.

Až 40 % našich investorov v roku 2023 navýšilo svoju investíciu u nás.
uvodzovky

Často sa nás pýtajú

Ako presne sú dlhopisy zabezpečené nehnuteľnosťami?

Za vklady investorov a splatenie celej dlhopisovej emisie ručíme nehnuteľnosťami z nášho portfólia, ktoré sú prostredníctvom záložných práv založené priamo v prospech našich investorov. Rovnakým spôsobom si svoje peniaze chránia napríklad banky pri poskytovaní hypoték.

Hodnota založených nehnuteľností zároveň vždy presahuje 120% hodnoty upísaných dlhopisov, čo predstavuje skutočnú hmotnú garanciu pre našich investorov. Investovanie s nami preto patrí k tým najbezpečnejším na trhu s dlhopismi.

Je úroková sadzba 9,1 % garantovaná?

U nás sa nestretnete s výrazom očakávaný, cielený či predpokladaný výnos. Pre naše dlhopisy platí fixný garantovaný výnos 9,1 % ročne z nominálnej hodnoty dlhopisu. Držitelia dlhopisov majú nárok na výnos odo dňa nasledujúceho po vydaní dlhopisu až do momentu kým vám na konci doby viazanosti vrátime celú investovanú sumu. Výnos je vyplácaný držiteľom dlhopisov pravidelne každý mesiac.

Aké záruky a právnu ochranu majú investori?

K nehnuteľnostiam, ktoré slúžia držiteľom dlhopisov ako záruka a garancia ich investícií, sú zriadené samostatné záložné práva v prospech ich spoločného zástupcu. Ten je povinný nad nehnuteľnosťami držať kontrolu a v prípade akýchkoľvek problémov záložné právo priamo uplatniť, nehnuteľnosti speňažiť a prostriedky použiť výhradne v prospech držiteľov našich dlhopisov. Zároveň, na nehnuteľnostiach nie sú žiadni iní veritelia.

Toto nastavenie poskytuje investorom ochranu a zaisťuje, že ich záujmy sú vždy zastúpené a ich investície zabezpečené.

Nehnuteľnosti založené v prospech investorov

Prevádzková budova (25 apartmánov) a pozemky v Banskej Štiavnici, zapísané na liste vlastníctva č. 6938, katastrálne územie 801 470 - Banská Štiavnica

Nebytový priestor č. 23 - apartmán v novostavbe Mr.Box v Poprade, zapísaný na liste vlastníctva č. 7209, katastrálne územie 848 174 - Poprad

4 izbový byt v Lučenci, zapísaný na liste vlastníctva č. 6842, katastrálne územie 833 673 - Lučenec

1 izbový byt v Krompachoch, zapísaný na liste vlastníctva č. 1628, katastrálne územie 829 307 - Krompachy

Pozemok so stavebným povolením na výstavbu rodinného domu v obci Báč pri Šamoríne, zapísaný na liste vlastníctva č. 501, katastrálne územie 800 406 - Báč

Rodinný dom a pozemky v obci Komjatice, zapísané na listoch vlastníctva č. 1287 a 685,  katastrálne územie 826 073 - Komjatice

Rodinný dom v Čiernej Lehote, zapísaný na liste vlastníctva č. 800, katastrálne územie 809 560 - Čierna Lehota

3 izbový byt v obci Ubľa, zapísaný na liste vlastníctva č. 900, katastrálne územie 866 237 - Ubľa

Rodinný dom v obci Uhorské, zapísaný na liste vlastníctva č. 45, katastrálne územie 866 377 - Uhorské

Rodinný dom v obci Hviezdoslavov, zapísaný na liste vlastníctva č. 810, katastrálne územie 820 571 - Hviezdoslavov

Nebytový priestor č. 12 - apartmán v Bratislave, vrátane parkovacieho miesta, zapísaný na listoch vlastníctva č. 4459 a 5718, katastrálne územie 805 211 - Karlova Ves 

3-izbový byt v obci Mlynárce, zapísaný na liste vlastníctva č. 8278, katastrálne územie 840 254 - Mlynárce

Rodinný dom vo výstavbe v obci Chorvátsky Grob, zapísaný na liste vlastníctva č. 289, katastrálne územie 820 865 - Chorvátsky Grob

2-izbový byt v Galante, zapísaný na liste vlastníctva č. 4586, katastrálne územie 814 504 - Galanta

3-izbový byt v Komárne, zapísaný na liste vlastníctva č. 7491, katastrálne územie 825 883 - Komárno

Kto za touto dlhopisovou emisiou stojí?

Za dlhopismi stojí skupina BizPartner Group, ktorá je v oblasti finančných služieb, obchodovania s nehnuteľnosťami a realitného developmentu aktívna už od roku 2007. Na jej čele stojí zakladateľ a dlhoročný CEO skupiny Ing. Martin Fodor.

Ako bude môj výnos z dlhopisov zdanený?

Na účet vám budeme pravidelne každý mesiac odosielať už zdanený čistý výnos. Tento príjem už nie je potrebné uvádzať v daňovom priznaní. Zrážkovú daň z vyplateného výnosu odvedieme priamo v čase výplaty výnosu. Sadzba je 19 % bez ohľadu na výšku príjmu. Zdravotné odvody sa z takéhoto príjmu neplatia.

Ako prebieha investičný proces a aká dokumentácia je potrebná?

Ak máte záujem o kúpu našich dlhopisov, telefonicky alebo osobne si s vami prejdeme všetky podrobnosti a informácie o investícii. Následný podpis zmlúv realizujeme osobne na jednej z našich pobočiek alebo online.

V prípade online procesu vyplníte jednoduchý formulár s vašimi osobnými údajmi, výškou plánovanej investície a elektronicky podpíšete potrebné zmluvy. Súčasťou procesu bude aj online overenie vašej totožnosti, po ktorom Vám obratom odošleme obojstranne podpísanú zmluvu, v zmysle ktorej môžete zrealizovať investíciu. 

Po prijatí investície na náš účet vám originály dlhopisov doručíme alebo do vlastných rúk odovzdáme.

Takmer 4 miliardy vo firemných dlhopisoch

Slováci majú vo firemných dlhopisoch investované takmer 4 miliardy eur. Vo väčšine prípadov za tieto dlhopisy ručia spoločnosti svojim majetkom, ktorý však nie je v prospech investorov priamo založený, jeho hodnota teda môže byť premenlivá a ťažko uchopiteľná, čo predstavuje riziko v prípade problémov so splácaním. Zároveň pri väčšine dlhopisov emitenti vyplácajú výnosy až na konci emisného obdobia, prípadne raz ročne, čo z nich robí pre mnohých investorov pomerne neatraktívny investičný nástroj.

Riešením sú zaistené dlhopisy

U nás, vďaka povahe nášho podnikania, dokážeme nastaviť emisné podmienky tak, že odstraňujeme slabé miesta firemných dlhopisov. Naše dlhopisy sú od prvého momentu a po celú dobu trvania investície zabezpečené konkrétnymi nehnuteľnosťami, ktoré sú priamo založené v prospech našich investorov a zároveň vieme priniesť atraktívny výnos, ktorý vyplácame každý mesiac.

Radi by ste s nami investovali?

Neváhajte nás kontaktovať, prípadne nás navštívte osobne v niektorej z našich pobočiek v Bratislave, Poprade alebo Prahe.

Napísali o nás

hnonline-normal

Nákup dlhopisov bez zbytočného rizika? Peniaze zaistené nehnuteľnosťami lákajú čoraz viac investorov...

Prečítať viac

cas-normal

Dlhopisy sa na Slovensku stávajú čoraz populárnejšou formou investovania. Ako si pri vysokej miere zabezpečenia zaistiť aj mesačný príjem?

Prečítať viac

sme-normal

Skupina BizPartner Group, ktorá za 15 rokov vytvorila inovatívne riešenia v oblasti realitného sektora, oznamuje ďalší krok v rámci svojej strategickej cesty...

Prečítať viac

bratislavaden-normal

Slovenská skupina BizPartner Group, sa už niekoľko rokov teší záujmu investorov hlavne vďaka nadštandardne bezpečným podmienkam investovania...

Prečítať viac

pravda-normal

Atraktívny ročný výnos s bezkonkurenčným 120 % zaistením každého eura prinášajú dlhopisy skupiny BizPartner Group...

Prečítať viac

sita-normal

Fixný výnos až 9,3 % ročne, vyplácanie každý mesiac, viazanosť len 24 mesiacov a bezkonkurenčné 120 % zaistenie každého jedného eura...

Prečítať viac

Slovensko
Office Bratislava
Podkolibská 2947/24A
831 01 Bratislava
Office Poprad
Dlhé hony 5031/6
058 01 Poprad
Česká republika
Office Praha
Plynární 1617
Budova Visionary
170 00 Praha 7

S investíciou do dlhopisov sú všeobecne spojené riziká. Viac o spôsoboch, akými ich minimalizujeme, nájdete v emisných podmienkach. Informácie uvedené v emisných podmienkach by mali byť záujemcami pred rozhodnutím investovať starostlivo vyhodnotené.

Spoločnosť BizPartner Investments, j. s. a., so sídlom na Dlhé hony 5031/6, Poprad 058 01, IČO: 53 095 731 (ďalej len „Fond“) je registrovaným samosprávnym alternatívnym investičným fondom. Akcie Fondu je možné distribuovať len profesionálnym investorom (§ 8a ods. 2 až 7 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch, v znení neskorších predpisov) a za podmienok uvedených v § 31d zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní, v znení neskorších predpisov, aj kvalifikovanému investorovi, ktorého výška investície do takéhoto fondu je aspoň 100 000 eur. Hodnota investície do Fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť takto pôvodne investovanej sumy. S investíciou do Fondu je spojené riziko straty investície. Fond nepodlieha dohľadu Národnej banky Slovenska.