Preskočiť na obsah
Development

Apartmány Banská Štiavnica

V Banskej Štiavnici realizujeme projekt rekonštrukcie pôvodne administratívnej budovy na apartmánové priestory, ktoré budú využiteľné na krátkodobé ako aj dlhodobé ubytovanie. Vďaka energetickej triede A1, budú apartmány z hľadiska mesačných nákladov veľmi ekonomicky nenáročné.

Rekonštrukciou objektu vznikne 25 dvoj až trojizbových apartmánov s rozlohou od 31m2 do 50m2, ktoré budú rozdelené do troch nadzemných podlaží. Pre apartmány bude zrealizované exteriérové parkovisko priamo pri objekte.

Lokalita:
Trate mládeže, Banská Štiavnica
Počet podlaží:
3
Energetická trieda:
A1
Parkovanie:
priamo pri objekte
Začiatok výstavby:
November 2023
Plánovaná kolaudácia:
November 2024
ikona-projekty-zlata1
Sklady
ikona-projekty-zlata2
Kancelárie
ikona-projekty-zlata3
Komerčné priestory
ikona-projekty-zlata4
Top lokalita
bs1
bs2
bs3

Podpora firiem vo verejnom obstarávaní

Na Slovensko už roky prúdia obrovské finančné zdroje v podobe fondov a grantov z viacerých európskych programov. Žiaľ, k veľmi veľkej časti z nich sa prostredníctvom verejných zákaziek dostávajú len “veľkí hráči”, nadnárodné koncerny či rôzne korporácie. Zisky z týchto zákaziek tak automaticky odchádzajú mimo našu krajinu alebo sú rozdistribuované len veľmi nerovnomerne.

V rámci skupiny BizPartner Group poskytujeme podporu malým a stredným slovenským firmám a podnikateľom, ktorí majú záujem uchádzať sa a realizovať verejné zákazky, no na ich realizáciu im chýbajú finančné zdroje, personálne kapacity a referencie.

Kontaktujte nás

Pre viac informácií ohľadom našich služieb, aktuálnych možností investovania alebo spolupráce nás neváhajte kontaktovať.
Alebo nás kontaktujte priamo telefonicky

Slovensko

Office Bratislava
Podkolibská 2947/24A
831 01 Bratislava
Office Poprad
Dlhé hony 5031/6
058 01 Poprad

Česká republika

Office Praha
Plynární 1617
Budova Visionary
170 00 Praha 7

Nemecko / Rakúsko

Office Berlin
Augsburger Str. 33
107 89 Berlin
Spoločnosť BizPartner Investments, j. s. a., so sídlom na Dlhé hony 5031/6, Poprad 058 01, IČO: 53 095 731 (ďalej len „Fond“) je registrovaným samosprávnym alternatívnym investičným fondom. Akcie Fondu je možné distribuovať len profesionálnym investorom (§ 8a ods. 2 až 7 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch, v znení neskorších predpisov) a za podmienok uvedených v § 31d zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní, v znení neskorších predpisov, aj kvalifikovanému investorovi, ktorého výška investície do takéhoto fondu je aspoň 100 000 eur. Hodnota investície do Fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť takto pôvodne investovanej sumy. S investíciou do Fondu je spojené riziko straty investície. Fond nepodlieha dohľadu Národnej banky Slovenska.