Preskočiť na obsah
Development

Investičný zámer GrandPark

V rámci našich investičných aktivít v meste Poprad pripravujeme ďalší development územia v lokalite Dlhé hony - polyfunkčný komplex Grand Park. Ide o projekt zameraný na rezidenčné aj komerčné využitie s úžitkovou plochou do 8 000m2.

Projekt bude riešiť multifunkčné využitie územia o veľkosti 8 000m2. Budovy budú slúžiť prevažne účelu bývania a súvisiacej komercii. Parkovanie bude riešené takmer výhradne v podzemí. Projekt bude spĺňať najvyššie štandardy ekológie a kvality bývania. O ďalších posunoch v rámci prípravy projektu budeme priebežne informovať..

Lokalita:
Dlhé Hony, Poprad
Úžitková plocha:
8 000m2
Energetická trieda:
A0
Účel:
Bytové a komerčné priestory
ikona-projekty-zlata1
Byty
ikona-projekty-zlata2
Kancelárie
ikona-projekty-zlata3
Komerčné priestory
ikona-projekty-zlata4
Top lokalita
grandpark1
gp-2
gp-3

Podpora firiem vo verejnom obstarávaní

Na Slovensko už roky prúdia obrovské finančné zdroje v podobe fondov a grantov z viacerých európskych programov. Žiaľ, k veľmi veľkej časti z nich sa prostredníctvom verejných zákaziek dostávajú len “veľkí hráči”, nadnárodné koncerny či rôzne korporácie. Zisky z týchto zákaziek tak automaticky odchádzajú mimo našu krajinu alebo sú rozdistribuované len veľmi nerovnomerne.

V rámci skupiny BizPartner Group poskytujeme podporu malým a stredným slovenským firmám a podnikateľom, ktorí majú záujem uchádzať sa a realizovať verejné zákazky, no na ich realizáciu im chýbajú finančné zdroje, personálne kapacity a referencie.

Kontaktujte nás

Pre viac informácií ohľadom našich služieb, aktuálnych možností investovania alebo spolupráce nás neváhajte kontaktovať.
Alebo nás kontaktujte priamo telefonicky

Slovensko

Office Bratislava
Podkolibská 2947/24A
831 01 Bratislava
Office Poprad
Dlhé hony 5031/6
058 01 Poprad

Česká republika

Office Praha
Plynární 1617
Budova Visionary
170 00 Praha 7

Nemecko / Rakúsko

Office Berlin
Augsburger Str. 33
107 89 Berlin
Spoločnosť BizPartner Investments, j. s. a., so sídlom na Dlhé hony 5031/6, Poprad 058 01, IČO: 53 095 731 (ďalej len „Fond“) je registrovaným samosprávnym alternatívnym investičným fondom. Akcie Fondu je možné distribuovať len profesionálnym investorom (§ 8a ods. 2 až 7 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch, v znení neskorších predpisov) a za podmienok uvedených v § 31d zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní, v znení neskorších predpisov, aj kvalifikovanému investorovi, ktorého výška investície do takéhoto fondu je aspoň 100 000 eur. Hodnota investície do Fondu sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť takto pôvodne investovanej sumy. S investíciou do Fondu je spojené riziko straty investície. Fond nepodlieha dohľadu Národnej banky Slovenska.